El Servei de Bruixeria de la Tina i la Mina – Edicions del pirata